Strategi og kommunikasjon er det vi kan best

Maskinen portrett

Maskinen løser strategiske og daglige kommunikasjonsutfordringer for selskaper, organisasjoner og offentlige virksomheter. Våre rådgivere er spesialister innen identitet, merkevareledelse, innovasjon og markedsføring.

For eksempel blir vi brukt i forbindelse med etablering eller videreutvikling virksomheter, lansering av produkter og tjenester, posisjonering av merkevarer og samfunnsnyttige formål, utforming av budskap og tekst, planlegging og revitalisering av nettsider, fasilitering av kreative og strategiske prosesser, kurs og foredrag.

Produkter som gir mening

Fellesnevneren i leveranser fra Maskinen er en tydelig strategisk retning. Vår styrke ligger i å finne kjernen i kundens problemstilling, strukturere tanker og konkretisere ideer. Leveransene skaper engasjement rundt felles mål. Kunden får mer ut av tilgjengelige ressurser, gjennom å bli forstått og ettertraktet av andre.

Gode resultater betyr fornøyde kunder!

Kim Humborstad, CEO, Zwipe:
“I arbeidet med å etablere teknologiselskapet Zwipe som et globalt brand, er
Maskinen en veldig god spiller å ha med på laget. De er enkle å forholde seg
til og en viktig bidragsyter til den positive utviklingen vi opplever i
markedet. Både merkevarestrategien og øvrig kommunikasjon fungerer utmerket.
Det er gøy å jobbe med engasjerte folk som skjønner hva vi vil oppnå, og kan
hjelpe oss å komme dit.”

Dagfrid Forberg, nestleder, ZERO:
“Det har vært utrolig nyttig for oss å få virksomhetsstrategien vår nedskrevet av Maskinen, fordi det har gitt oss en håndtfast plattform å jobbe ut ifra. Alt i alt har denne prosessen vært med og samle organisasjonen og tydeliggjøre rammeverket for arbeidet vi gjør. Det er veldig verdifullt.”

Tom Anker Skrede, tidligere markedssjef, Stranda skisenter:
«En samlende strategi for satsningen på Strandafjellet som internasjonal skidestinasjon ble starten på en eventyrlig reise.»

Trond Svendgård, daglig leder, Flying Culinary Circus:
“Maskinen fikk oss på rett vei og fikk oss til å sette oss mål, som vi i etterkant har fulgt hver dag i alt vi gjør.»

Her er vi:


Ketil Løkke
Strategi og metode
Tlf 975 75 708
ketil@maskinen.no

Utdannet innen reklame og markedsføring. Har 10 års erfaring som strategisk rådgiver innen merkevarebygging og kommunikasjon.

Per Øivind Bang
Per Øivind Bang
Daglig leder og rådgiver
Tlf 934 62 626
bang@maskinen.no

Utdannet siviløkonom. Har bakgrunn fra markedsanalyse, prosjektledelse samt 20 år som strategisk rådgiver i reklamebransjen.

Jon Frogner
Jon Frogner
Tekstforfatter og rådgiver
Tlf 924 49 111
jon@maskinen.no

Cand.mag i idehistorie, sosialantropologi og mediekunnskap. Bakgrunn som manusforfatter og over 15 år med merkevarebygging og digital kommunikasjon.